Konsultation efter aftale: +45 57 80 10 32  | ​Åbningstid hverdage: 8-16 | Telefontid smådyr: 13-14 | Vagt telefon:+45 57 80 10 32​

Receptpligtig medicin til kæledyr

​Vi får ofte henvendelser fra kæledyrsejere, der ønsker en recept på et lægemiddel uden forudgående undersøgelse af dyret.

I Danmark er det kun ganske få faggrupper, der kan udlevere eller underskrive recepter, da vores myndigheder har valgt en restriktiv udleveringspolitik.

Et uddrag fra Dyrlægelovens § 12 lyder således:§12:

En dyrlæge må kun udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler til behandling af sygdomstilfælde hos dyr, når dyrlægen selv har stillet en diagnose for sygdommen. Diagnosen skal være stillet

  1. Efter en faglig forsvarlig klinisk undersøgelse, som dyrlægen personligt har foretaget af det eller de syge dyr,
  2. Efter, at dyrlægen har undersøgt materiale fra det eller de syge dyr eller ladet materialet undersøge på et statsligt eller andet dertil af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godkendt laboratorium.

​Restriktionerne er lavet bl.a. for at undgå udvikling af antibiotikaresistente bakterier ved overdreven eller forkert brug. Andre typer receptpligtig medicin fordrer også en grundig forudgående undersøgelse af dyret. Dette gælder også genudlevering af recept på medicin til en kronisk lidelse eks. hjertemedicin, epilepsimedicin eller gigtmedicin, hvor vi skal have set dyret til en klinisk undersøgelse indenfor det sidste år.

Reglerne er altså til for at beskytte os, vores dyr og miljøet. Det er naturligvis nogle regler og principper vi står inde for på vores dyreklinik.

Har dit dyr lige været til undersøgelse og sat i behandling, hvorefter medicinen slipper op før behandlingen er afsluttet, kan dyrlægen ofte hjælpe dig over telefonen. I alle andre tilfælde er reglen den, at der kun kan ordineres receptpligtig medicin til dyr i tilslutning til en undersøgelse.

Myndighederne fører kontrol med dyrlægens medicinudlevering, og overtrædelse af reglerne kan medføre bøder af en anseelig størrelse.

St. Merløse Dyreklinik ApS | Drejervej 18, 4370 st. Merløse| Telefon: 57 80 10 32 | CVR: 27250211 | E-mail: info@merloesedyreklinik.dk