Smådyrspraksis

Echinococcus multilocularis

Rævens dværgbændelorm er en 2-4 mm orm som inficerer ræve, hunde, mårhunde og i nogle tilfælde katte, disse dyr er slutværter for ormen. Ormen optages ved at dyret spiser en inficeret mellemvært (eks. en mus). Videresmitte sker ved at slutværten (ræven etc.) udskiller æg med afføringen, som optages af musen. Fra slutværten er smittet til den selv udskiller æg går der 5-6 uger.

Hos slutværten, dvs. ræven, hunden lever ormen i tyndtarmen og giver ikke anledning til problemer, men hos mellemværten sker der store forandringer i leveren, pga. larvernes vækst og cystedannelse i leveren.

Mennesket kan optræde som mellemvært for dværgbændelormen ved at optage æg fra f.eks. forurenet frugt og grønt og fra kæledyrets pels. Forandringerne minder om leverkræft med metastaser i leveren og kan vise sig optil 10-15 år efter smitte.

Forekomsten af dværgbændelormen er størst i Central- og Østeuropa, men den er fundet første gang i Danmark i en ræv i 2000, og igen i 2012. I 2013 er den fundet i ræve i Sønderjylland og igen i Grindsted.
Dværgbændelormen er på OIE´s liste over anmeldepligtige sygdomme, dvs. dyrlægen ved fund af parasitten skal anmelde det til Fødevareregionen.
Fødevarestyrelsen har 11. februar 2014 udarbejdet nedenstående retningslinier for behandling af hunde med særlig risiko for smitte med dværgbændelorm:

Link til fødevarestyrelsens hjemmeside 

Endvidere er der den 13. februar 2014 udsendt flg. meddelelse:

Link til fødevarestyrelsens hjemmeside

Konsultation efter aftale

+45 57 80 10 32

Åbningstid

Mandag-fredag 8.00 - 16.00

Telefontid smådyr

Alle hverdage 13.00 - 14.00

Tidsbestilling stordyr

Alle hverdage 8.00 - 16.00
St. Merløse Dyreklinik ApS | Drejervej 18, 4370 St. Merløse | Tlf.: 57801032 | CVR: 27250211 | info@merloesedyreklinik.dk - Nyhedsbrev -klik her-
Top