Hestepraksis

Hestepas

Pr. 1. januar 2010 er ved lov vedtaget, at alle heste skal have et hestepas med medicinsider OG skal være entydigt identificerede.

Medicinsider er ekstra sider, der indsættes i passet, hvori dyrlægen skal indføre, hvis der er brugt medicin fra listen over ”Uundværlige lægemiddelstoffer til behandling af dyr af hestefamilien”. Det er ligeledes i medicinsiderne, at det skal registreres, hvis hesten er udelukket fra konsum (ikke må slagtes).

Hestepas udstedt af Videnscentret for Landbrug, Heste (tidl. Landscentret heste) før 1.juli 2009 indeholder ikke medicinsider. Har din hest et pas uden medicinsider, skal det sendes til Videnscentret for Landbrug, Heste, og opdateres. Er hesten entydigt identificeret, dvs. enten chip-, brænde- eller frysemærket, sendes passet med en vedlagt blanket til Vindenscentret for Landbrug, Heste, og der er ikke behov for at gøre yderligere. Blanketter til udstedelse af pas og opdatering med medicinsider findes på www.hestepas.dk

Udenlandske hestepas sendes til det respektive udenlandske avlsforbund og hestepas på Islandske heste sendes til Dansk Islandshesteforening.

Der er følgende tidsfrister for pasudstedelse og opdatering:

  1. Med virkning fra bekendtgørelsens ikrafttræden identificeres dyr af hesteslægten, der påtænkes tilført slagteri, udført eller tilført markeder/samlesteder.

  2. Senest den 31. december 2010 skal dyr af hesteslægten, der er født efter den 31. december 2005 og senest den 31. december 2009 være identificeret.

  3. Senest den 1. juli 2011 skal dyr af hesteslægten, der er født den 31. december 2001 og senest den 31. december 2005 være identificeret.

  4. Senest den 31. december 2011 skal identifikation være gennmeført for alle øvrige dyr af hesteslægten født senest den 31. december 2001.

Det vil sige at pr. 31. december 2011 SKAL ALLE HESTE i Danmark have et pas med medicinsider.

Hvis hesten skal udelukkes fra konsum (slagt), skal dette noteres i passet af dyrlægen. Udelukkelse fra konsum sikrer, at du må behandle din egen hest med udleveret medicin, uden at du har et medicinhåndteringskursus.

Registrering af ejerskifte er desuden blevet lovpligtig og skal foretages senest 30 dage efter handlen, ligeledes er det blevet lovpligtigt at registrere hestens død hos Videnscentret for Landbrug, Heste. Slagtede heste registreres automatisk på slagteriet, hvorimod selvdøde og aflivede heste skal afmeldes af ejeren, og hestepasset skal indsendes til Videnscentret for Landbrug, Heste. 

Konsultation efter aftale

+45 57 80 10 32

Åbningstid

Mandag-fredag 8.00 - 16.00

Telefontid smådyr

Alle hverdage 13.00 - 14.00

Tidsbestilling stordyr

Alle hverdage 8.00 - 16.00
St. Merløse Dyreklinik ApS | Drejervej 18, 4370 St. Merløse | Tlf.: 57801032 | CVR: 27250211 | info@merloesedyreklinik.dk - Nyhedsbrev -klik her-
Top